Thực hiện sự chỉ đạo của PGD & ĐT TP Hà Tiên về việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh tại các trường THCS,Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc hoàn thiện ...