• Phùng Văn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973879644
  • Email:
   c2dongho2ht.kiengiang@moet.edu.vn
 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02973852081
  • Email:
   c2dongho2ht.kiengiang@moet.edu.vn