Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
KH01/LĐ-THCSBS Kế hoạch 01/LĐ của Liên đội trường THCS Bình San về tổ chức Đêm diễn văn nghệ " Đêm Hội Trăng Rằm" năm 2020 10/09/2020
1599/SGDĐT-GDTX CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VIỆC BAN HÀNH BẢN CAM KẾT ATGT NĂM 2019 13/09/2019
42/QĐ-THCSBS QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Văn – Thể trường THCS Bình San năm học 2019 - 2020 05/08/2019
44/QĐ-THCSBS QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban thiếu nhi trường THCS Bình San năm học 2019-2020 05/08/2019
34/QĐ-THCSBS QUYẾT ĐỊNH Thành lập hội đồng thi đua năm học 2019-2020 05/08/2019
49, 50/QĐ-THCSBS QUYẾT ĐỊNH - V/v Bổ nhiệm Tổ trưởng - Tổ phó Tổ Tự Nhiện năm học 2019-2020 05/08/2019
51/QĐ-THCSBS Quyết Định - V/v Bổ nhiệm Tổ trưởng năm học 2019-2020 Trường THCS Bình San 05/08/2019
51, 53/QĐ-THCSBS QUYẾT ĐỊNH - V/v Bổ nhiệm Tổ trưởng - Tổ phó Tổ Xã Hội năm học 2019-2020 05/08/2019
Tin đọc nhiều