A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Đảng viên lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2022)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đảng viên lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2022)

I – NGHI THỨC

(Đ/c Lư Anh Lập điều khiển và dẫn chương trình)

Kính mời các vị đại biểu và các đ/c đảng viên ổn định trật tự để chuẩn bị tiến hành làm việc.

Mời các vị đại biểu chỉnh đốn lại trang phục để làm lễ chào cờ.

1. Chào cờ (quốc ca lời 1, quốc tế ca). đc Lập

2. Đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo tình hình đảng viên (có văn bản trình bày) đc Lập

3. Bầu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội: (có văn bản trình bày). Đc Lập

4. Kính mời các đc có tên trong đoàn chủ tịch và thư ký lên vị trí làm  việc.

5. Đc Lập: Xin mời đc Thu thay mặt đoàn chủ tịch :

Đọc diễn văn khai mạc đại hội.

6. Đc Lập: Thông qua chương trình làm việc của đại hội

 

II- NỘI DUNG

 

A- Về văn kiện:

1. đ/c Thu – Thay mặt đoàn chủ tịch:

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ lần VIII tại Đại hội đảng viên chi bộ lần VIII nhiệm kỳ 2020 – 2022

2. đ/c -  Báo cáo kiểm điểm của ban chi ủy.

3. đ/c Lập –  Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện văn kiện Đại hội chi bộ.

4. Xin kính mời đ/c …………..; Ủy viên thường vụ BCH bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo Đại hội

5. đ/c Thu–

6. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường và gợi ý thảo luận, thảo luận tại hội trường về báo cáo chính trị của chi bộ lần VI tại Đại hội đảng viên chi bộ lần VIII nhiệm kỳ (2020 – 2022).

7. Phát biểu thảo luận tại hội trường. và biểu quyết những ý kiến chưa thống nhất.

8. Đại hội biểu quyết bằng thẻ đảng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có).

Kính thưa ĐH như vậy phần A về văn kiện ĐH chúng ta vừa thực hiện xong tiếp theo là thực hiện phần Bcủa chương trình ĐH.

B- Về nhân sự  bầu cử cấp ủy khóa VIII

* Bầu Ban chi ủy chi bộ khóa VIII ( nhiệm kỳ 2020 – 2022).

1. đ/c Thu Trình bày báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban chi ủy khóa VIII, (nhiệm kỳ 2020 – 2022).

Điều hành lấy ý kiến biểu quyết số lượng, cơ cấu Ban chi ủy chi bộ khóa VIII ( Biểu quyết đưa thẻ Đảng).

- Xin ý kiến đại hội về phương thức đề cử (do đại hội hay đoàn chủ tịch đề cử).

- Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử, biểu quyết danh sách đề cử Ban chi ủy.

2. Đ/c Lý-  Đoàn chủ tịch trình bày nguyên tắc, thể lệ bầu cử, (có văn bản). Đoàn chủ tịch giới thiệu Tổ kiểm phiếu (xin biểu quyết)

 Đ/c   Bùi Văn Huỳnh   - Tổ trưởng.

 Đ/c   Bùi Thị Cẩm Cúc - Tổ viên.

 Đ/c   Giang Hồng Tuấn - Tổ viên.

3. Đ/c Giang- Thư ký đại hội báo cáo số lượng đảng viên chính thức có mặt lúc bầu cử.

4. Đ/c Huỳnh Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử, tiến hành bầu cử

- Kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu bầu, bỏ phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản và công bố kết quả bầu cử.

- Đ/c Huỳnh –  Tổ trưởng kiểm phiếu: công bố kết quả  bầu Ban chi ủy chi bộ.

* Về bầu bí thư chi bộ khóa VIII:

 Đ/c Lập

Báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn và việc chuẩn bị nhân sự Bí thư chi bộ khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2022).

-Thảo luận thống nhất Biểu quyết danh sách ứng cử

-Đoàn chủ tịch phát biểu về nguyên tắc, thể lệ bầu cử, điều kiện trúng cử (có văn bản). Và xin sử dụng lại ban kiểm phiếu đã được đại hội bầu (xin biểu quyết) Đ/c   Bùi Văn Huỳnh          - Tổ trưởng.

 Đ/c   Bùi Thị Cẩm Cúc - Tổ viên.

Đ/c   Giang Hồng Tuấn - Tổ viên.

-Đ/c Giang- Thư ký đại hội báo cáo số lượng đảng viên chính thức có mặt lúc bầu cử.

-Đ/c Huỳnh- Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu, bỏ phiếu bầu Bí thư

 

- Đ/c Huỳnh kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu bầu, bỏ phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản và công bố kết quả bầu cử.

- Đ/c Huỳnh – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu: công bố kết quả  bầu bí thư chi bộ.

* Về bầu phó bí thư chi bộ khóa VII:

- Đ/c Thu

Báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn và việc chuẩn bị nhân sự phó Bí thư chi bộ khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2022).

- Đại hội thảo luận, ứng cử, đề cử, biểu quyết danh sách bầu cử phó bí thư.

- Đoàn chủ tịch phát biểu về nguyên tắc, thể lệ bầu cử, điều kiện trúng cử (có văn bản). Và xin sử dụng lại Tổ kiểm phiếu đã được đại hội bầu (xin biểu quyết)

-Đ/c Giang- Thư ký đại hội báo cáo số lượng đảng viên chính thức có mặt lúc bầu cử.

-Đ/c Huỳnh Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu, bầu phó bí thư

-Đ/c Huỳnh kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu bầu, bỏ phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản (và công bố kết quả bầu cử).

-Đ/c Huỳnh – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu: công bố kết quả bầu cử phó bí thư chi bộ khóa VIII.

- Xin mời: Cấp ủy chi bộ khóa VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2022) ra mắt và phát biểu hứa hẹn.

III – KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đ/c Phó bí thư mới - Thông qua nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2022). (biểu quyết).

Đ/c Bí thư mới - Đọc diễn văn bế mạc đại hội.

          đc Lư Anh Lập Chào cờ bế mạc (Quốc ca lời 2, quốc tế ca)

 

******


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Click Thư viện Album ảnh
Cổng tt Website Trường Tiểu học
Cổng TT Website Trường THCS