A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ tại đại hội đảng viên chi bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2022)

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

tại đại hội đảng viên chi bộ lần thứ VIII

(nhiệm kỳ 2020 - 2022)

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ

LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2017 - 2020)

 

  I. KIỂM ĐIỂM 2 NĂM RƯỠI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017 - 2020:

Chi bộ Trường THCS Bình San trực thuộc Đảng bộ phường Bình San; hiện có 18 Đảng viên đang sinh hoạt là công chức, viên chức của Trường THCS Bình San. Chi bộ lãnh đạo đơn vị trường học với số lượng viên chức hiện tại cụ thể như sau: Bình San với 35 viên chức. Tổng số học sinh của đơn vị trường học 675/16 lớp. Trong nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo của cấp trên, tập thể chi bộ đã lãnh đạo nhà trường phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

          * Thuận lợi:

          Luôn được sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục – Đào tạo Hà Tiên; sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực Đảng ủy phường Bình San.

          Chi bộ luôn tạo được sự đoàn kết thống nhất trong hành động, quan tâm giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Đội ngũ cán bộ, đảng viên phần đông có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác, có tinh thần cầu tiến và luôn phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và lý luận chính trị; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          * Khó khăn:

          Chi ủy đôi lúc còn nặng về công tác chuyên môn, đôi khi thiếu chủ động trong một vài công việc liên quan đến tư tưởng, chính trị.

          Một số đảng viên chưa có sự sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh.

          Song để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy và học, nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong tình hình mới. Chi bộ đã tập hợp sức mạnh của tập thể cán bộ viên chức và các đoàn thể của hai nhà trường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ  nhiệm kỳ 2017-2020 với kết quả cụ thể như sau:

          1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

          Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cũng như của địa phương, Chi bộ luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo cán bộ đảng viên thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, thường xuyên chấn chỉnh lề lối làm việc, động viên cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo trong giảng dạy. Quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên hai đơn vị thông qua các hoạt động như: dự giờ thăm lớp; thao hội giảng; tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi; tổ chức các hoạt động chuyên đề; thi làm đồ dùng dạy học, thiết kế bài giảng điện tử; tổ chức tốt công tác kiểm tra nội bộ,… qua đó giúp nâng cao tay nghề cho giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Song song đó, chi bộ còn thực hiện tốt công tác lãnh đạo việc phân công bổ nhiệm giáo viên hợp lý, đúng sở trường năng lực công tác góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị cụ thể như sau:

Công tác huy động trẻ ra lớp được chi bộ quan tâm chỉ đạo lên tỷ lệ huy động hàng năm khá cao. Trẻ từ 11 đến 14 tuổi đến trường hàng năm đều đạt từ 98% trở lên, riêng trẻ 11 tuổi vào học lớp 6 đạt 99%. Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 3%, công tác PC  THCS luôn được duy trì và đạt chuẩn hàng năm ở mức độ cao năm 2017 đạt 86,3% năm 2018 đạt 90,02% (Đạt mức độ 2)

Công tác nâng cao chất lượng học sinh được chi bộ hết sức quan tâm lãnh đạo. Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi ngày càng có hiệu quả, trong năm học 2017-2018; 2018-2019 có 66 giải học sinh giỏi các cấp trong đó vòng thành phố có 90 giải thuộc các môn Ngữ văn, Hoá học, Anh văn, Thể dục, vòng tỉnh có 21 giải thuộc các môn Ngữ văn, AVăn, Hóa các giải phong trào cũng đạt thứ hạng cao như: Thi viết văn giải A; B; C tỉnh, giải Nhì an toàn đoàn thi an toàn giao thông vòng thành phố.

Công tác phụ đạo học sinh yếu kém cũng được quan tâm đúng mức với hàng loạt các biện pháp như tăng tiết, tổ chức phụ đạo trái buổi, tổ chức đôi bạn cùng tiến, tổ chức giải toán qua mạng, tất cả đã góp phần làm cho chất lượng học tập của học sinh ngày một nâng lên, hoàn thành khá tốt cuộc vận Hai không với bốn nội dung của ngành. Thi đua dạy tốt học tốt trong nhiệm kỳ, CB-GV dự giờ thăm lớp được trên 794 tiết thực hiện thực hiện 24 chuyên đề làm 141 đồ dùng dạy học Tổ chức thanh tra hoạt động sư phạm 19 gv, kiểm tra chuyên đề 34 lượt gv qua đó giúp gv thực hiện tốt quy định về chuyên môn

Cán bộ viên chức đơn vị tham gia tốt các phong trào thi đua và đạt các danh hiệu cao trong cả nhiệm kỳ như sau: Năm học 2017-2018 LĐTT 30 đ/c; Giấy khen UBND thành phố 2 đ/c; Chiến sỹ TĐCS 4 đ/c; Bằng khen UBND tỉnh 2 đ/c Năm học 2018-2019 LĐTT 29 đ/c; Chiến sỹ TĐCS 3 đ/c; Bằng khen UBND tỉnh 2đ/c

Kết quả xếp loại Hai mặt giáo dục của học sinh cuối năm học 2017-2018; như sau: Về hạnh kiểm có 100% học sinh đạt hạnh kiểm Trung bình trở lên. Về học lực có 89,2% đạt từ Trung bình trở lên (trong đó Khá-Giỏi đạt 57,3%) năm học 2018-2019 Về học lực có 100% đạt từ Trung bình trở lên (trong đó Khá-Giỏi đạt 62,3%) so với năm học trước tăng 5%.

          - Chi bộ lãnh đạo đảng viên, cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc theo hướng ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Tổ chức nghiêm túc Hội nghị Viên chức đầu năm học, thông qua các văn kiện và biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu, từ đó làm cơ sở cho việc thực hiện từng cá nhân và tập thể. Đảng viên, cán bộ, viên chức luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác giảng dạy và học tập; giáo dục học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường.

          - Chi bộ lãnh đạo đơn vị trường học trong việc xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Trong năm, đơn vị trường và Ban chấp hành công đoàn đều kiểm điểm việc thực hiện quy chế dân chủ; công khai, minh bạch các hoạt động nhất là công tác cán bộ, sử dụng kinh phí, tài sản công của đơn vị.

          - Việc lãnh đạo thực hiện chủ trương phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí: Chi ủy chi bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên đơn vị chủ động phát hiện đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, nói và làm trái quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những biểu hiện mất dân chủ, quan liêu. Phát động trong chi bộ, đơn vị duy trì và thực hiện tốt phong trào tiết kiệm điện trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm… Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ.

          - Chi bộ luôn quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong đơn vị trường học. Đảng viên trong chi bộ luôn thể hiện tốt tinh thần đoàn kết trong Đảng, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ; luôn tôn trọng ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng được quan tâm thường xuyên, từng cán bộ, đảng viên khi nói, viết chưa phù hợp đều được nhắc nhở, giải thích, qua đó cũng giúp đồng nghiệp nâng cao hơn về tư tưởng chính trị. Xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong trường học, không có Cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm vào các tệ nạn xã hội.

          2. Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

          - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ lãnh đạo và tạo điều kiện cho đảng viên trong chi bộ tham gia đầy đủ các lớp do cấp trên tổ chức để quán triệt, triển khai các Nghị quyết của các cấp, qua các kỳ Hội nghị của Đảng, với tỷ lệ tham gia học tập đạt 100% (đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Hàng tháng trong các phiên họp lệ chi bộ đều thực hiện sinh hoạt thông tin nội bộ theo quy định. Tổ chức quán triệt cho toàn đảng viên chi bộ trong việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;… tổ chức lồng ghép sinh hoạt tại các cuộc họp chi bộ, hội đồng sư phạm hàng tháng. Song song với việc thực hiện Nghị quyết các cấp, chi bộ còn tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,… Qua đó, đã từng bước làm chuyển biến tốt về nhận thức và hành động trong đảng viên và công chức, viên chức ở đơn vị.

          - Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và viên chức, nhất là những vấn đề bức xúc để có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết theo thẩm quyền tuy được quan tâm thực hiện, nhưng đôi lúc chưa kịp thời, còn để xảy ra khiếu nại, tố cáo trong đơn vị.

- Chi bộ lãnh đạo đơn vị duy trì tốt các phong trào thi đua trong nhà trường. Như: Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, hs tích cực”. Xây dựng trừơng lớp Xanh-Sạch-Đẹp và An toàn đạt mức độ 2; chăm sóc khu di tích lịch sử văn hoá núi Bình San được 9 cuộc có gần 245 lượt thầy cô và học sinh tham gia. Trường vận động giáo viên tổ chức các hoạt động thiết thực như gây quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà mái ấm công đoàn được được trên 7 triệu đồng  đóng góp xây dựng quỹ của Hội cựu giáo chức, tặng thẻ 40 bảo hiểm, quà cho hs. Đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua giúp đỡ các học sinh trong học tập trong lao động như giúp đỡ về vật chất, tinh thần như quần áo, tập vở, quà tết, cho học sinh gặp khó khăn, trị giá nhiều triệu đồng phát động nhiều hội thi như “Lồng đèn đẹp”, thi viết văn, duy trì đưa vào hoạt động có hiệu quả đội cờ đỏ của nhà trường làm tốt việc sơ tổng kết khen thưởng trong các tuần lễ thi đua tổ chức nhiều cuộc thi tạo sân chơi bổ ích cho đội viên. Cuối năm học được kiểm tra đánh giá là Liên đội mạnh.

          3. Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh:

          - Chi bộ lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức vững mạnh. Phân công đảng viên phụ trách công tác địa bàn khu phố; về huy động trẻ; Công đoàn; Đoàn thanh niên. Các tổ chuyên môn cũng được quan tâm kiện toàn để nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động qua đó giúp đào tạo dự nguồn cán bộ cho các chức danh sau này.

          - Chi bộ lãnh, chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng đơn vị tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức đúng theo quy định để đánh giá kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm và đề ra nhiệm vụ cho năm tiếp theo, mục đích nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung. Qua đó phát huy sáng tạo của từng đoàn viên, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đoàn thể đã chủ động phát huy năng lực của mình qua các hoạt động phong trào như: phát động các phong trào thi đua thường xuyên và thi dua chuyên đề theo quy định; Tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức; tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao; tham gia vận động ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động do cấp trên tổ chức;  ...qua các hội thi đều đạt các giải thưởng, các cuộc vận động đều đạt kết quả tốt. Hàng năm, Chi đoàn, Công đoàn cơ sở đạt mạnh. chi bộ đạt vững mạnh năm 2017 và chi bộ  hoàn thành tốt năm 2018. Đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2018.

 

          4. Về lãnh đạo chi bộ trong sạch, vững mạnh:

          - Trên cơ sở nghị quyết của cấp trên và nghị quyết Đại hội chi bộ, hàng năm Chi ủy chi bộ đề ra nhiệm vụ cụ thể từng tháng, 06 tháng tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt. Đồng thời đầu năm chi bộ đề ra kế hoạch xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của Chi ủy chi bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch sinh hoạt theo chuyên đề và báo cáo đúng theo kế hoạch.

          - Chi bộ luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt lệ hàng tháng, báo cáo sơ, tổng kết, chuyên đề kịp thời, đúng thời gian lên cấp trên. Nội dung sinh hoạt chi bộ thực hiện theo Công văn 432-CV/TU, ngày 17/2/2014 của Ban Thường vị Thị ủy “về việc tiếp tục lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tỷ lệ đảng viên tham dự họp chi bộ đạt 99%. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Chi ủy chi bộ. Công tác thu nộp, sử dụng đảng phí được thực hiện chặt chẽ đúng quy định.

          - Chi bộ cũng đã tạo điều kiện, nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú, có 100% đảng viên được đánh giá là giữ mối quan hệ tốt với nơi cư trú, gia đình đạt “Gia đình văn hóa”.

          - Chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên nhằm thực hiện tốt việc giáo dục, rèn luyện đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu trước quần chúng. Tạo điểu kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác cũng như trong học tập.

          - Hàng năm chi bộ đều triển khai thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo định kỳ và theo các phiên họp lệ hàng tháng. Đa số đảng viên đều tích cực thẳng thắn đóng góp và tiếp thu ý kiến với tinh thần cầu thị trên tình thần xây dựng giúp nhau cùng tiến bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một vài đảng viên mới chưa mạnh dạn tham gia ý kiến trong các phiên họp lệ chi bộ.

          - Chi bộ chú trọng công tác xây dựng và quy hoạch đảng viên làm nòng cốt chuyên môn và phụ trách các đoàn thể trong nhà trường. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tạo điều kiện cho 03 quần chúng tham gia học lớp cảm tình Đảng, 01 đảng viên hoàn thành lớp sơ cấp lý luận chính trị; tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 02 đồng chí, công nhận đảng viên chính thức cho 02 đ/c ( chưa đạt chỉ tiêu đề ra). Chi bộ cũng đã tạo điều kiện, nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú, có 100% đảng viên được đánh giá là giữ mối quan hệ tốt với nơi cư trú, gia đình đạt “gia đình văn hóa”.

          - Việc chuyển và tiếp nhận đảng viên về tham gia sinh hoạt Đảng: Trong nhiệm kỳ, chi bộ có 01 đảng viên chuyển đi, tổ chức phát thẻ đảng viên cho 01 đồng chí.

          - Trong nhiệm kỳ, cấp ủy chi bộ đã tiến hành xây dựng kết hoạch kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy, đã giám sát 02 cuộc (với 04 đảng viên) đúng theo kế hoạch đề ra và đúng quy trình hướng dẫn được đánh giá tốt (đạt chỉ tiêu đề ra).

          - Công tác giám sát, quản lý cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ đảng viên; nhiệm vụ do chi bộ phân công và trong việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định về “những điều đảng viên không được làm” được tquan tâm thực hiện thường xuyên, nếu phát hiện những lệch lạc đều được nhắc nhở chấn chỉnh trong các phiên họp lệ chi bộ hàng tháng.

          - Trong nhiệm kỳ, chi bộ không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc có dư luận phản ảnh.

          5. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị:

          5.1. Việc thực hiện NQTW4 (khóa XI, khóa XII):

          - Hàng năm, Chi ủy đều triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 (khóa XI, khóa XII) đến 100% đảng viên trong chi bộ. 100% đảng viên đều xây dựng bản cam kết rèn luyện nêu rõ các ưu, khuyết điểm và biện pháp khắc phục. Chi bộ chưa nhận thấy   có các biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

          - Thực hiện đúng quy định cấp trên, Chi ủy đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức cho toàn thể đảng viên tiến hành kiểm điểm từng nội dung với các ưu khuyết điểm chính, tổ chức cho tập thể đóng góp ý kiến. Sau hội nghị, lập bảng theo dõi quá trình khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và lồng ghép đánh giá kết quả thực hiện qua các phiên họp chi bộ hàng tháng. Qua công tác triển khai và thực hiện, nhìn chung hầu hết đảng viên đều có tiến bộ, khắc phục được phần lớn các khuyết điểm, hạn chế của bản thân mình. Kết quả có 100% đảng viên đều thực hiện nghiêm chỉnh việc tự phê bình, kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4.

          5.2. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị:

          - Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, Chi bộ đã tổ chức và tạo điều kiện cho đảng viên, viên chức trong đơn vị tham gia tiếp thu đầy đủ các chuyên đề, các văn bản của cấp trên. Sau triển khai, tổ chức cho 100% đảng viên, và viên chức viết bản đăng ký làm theo. Qua 03 năm có 57 lượt đảng viên, viên chức được tiếp thu và viết bản phấn đấu làm theo. Hàng tháng, chi bộ phân công đảng viên nghiên cứu, tổ chức tọa đàm trao đổi gắn với đánh giá kết quả thực hiện cụ thể của cá nhân.

          - 100% cán bộ, đảng viên đều nghiêm túc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết đảng viên chi bộ đều có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, từ đó phấn đấu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, nêu cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Thông qua đó, phát động phong trào tự học, tự rèn, nâng cao trình độ trong giáo viên, không để xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra trong nhà trường.

          - Kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Cán bộ, dảng viên trong chi bộ nhận thức một cách sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công việc hàng ngày. Từ đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những chuẩn mực cán bộ đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt bao gồm: Ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong thực nhiệm vụ; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, chi bộ; công tâm, khách quan trong đánh giá học sinh; luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giữ gìn phẩm chất đạo đức của nhà giáo…

  • Mặt hạn chế: Bản đăng ký nội dung học tập của một số đảng viên còn chung chung, thiếu tính cụ thể. Việc triển khai trong thời gian qua chủ yếu mới dừng ở mức độ học tập, rèn luyện đạo đức, phong cách còn việc “làm theo” chưa nhiều, chưa thường xuyên liên tục.

          - Kết quả biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên và viên chức có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM:

          1. Về ưu điểm và nguyên nhân:

* Ưu điểm:

Qua nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của đại hội, toàn chi bộ đã tập trung cùng nhau thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu đề ra. Tập thể cơ bản giữ được tính ổn định, phần đông đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng, bồi dưỡng đảng viên, đào tạo tay nghề cho đảng viên, viên chức được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, các phong trào tham gia đạt hiệu quả tốt, nền nếp, học sinh chăm ngoan và lễ phép. Các chế độ chính sách và quyền lợi của viên chức được đảm bảo. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó làm chuyển biến về chiều sâu trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên.

          * Nguyên nhân:

          Đạt được kết quả như trên trước hết là nhờ sự lãnh chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Phòng Giáo dục - Đào tạo; của Thường trực Đảng ủy; sự phối kết hợp, hỗ trợ kịp thời từ các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy và UBND phường; có được sự hợp tác thường xuyên của các đoàn thể, các khu phố, của Ban đại diện CMHS.

          Chi uỷ đã có chương trình kế hoạch chỉ đạo cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên trong chi bộ. Tập thể chi bộ đa số đều có trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu chung. Chi bộ luôn đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trong chỉ đạo tìm tòi phương pháp đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ.

          2. Hạn chế và nguyên nhân:

          * Hạn chế:

          - Việc lãnh đạo của Chi bộ và Chi ủy đôi khi chưa tập trung cao.

          - Nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ chưa phong phú.

          - Một bộ phận đảng viên, giáo viên còn chưa thật sự tích cực, năng động trong công tác, chưa phát huy vai trò tiên phong của mình nên kết quả đạt được chưa cao. Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều.

          * Nguyên nhân:

          Do Chi bộ là đơn vị trường học nên việc sắp xếp thời gian hội họp; Do đặc thù công việc nên các buổi sinh hoạt lệ đều làm ngoài giờ hành chính, vì vậy không có nhiều thời gian để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên sâu.

          3. Bài học kinh nghiệm:

          Một là, Chi bộ phải xác định rõ những nội dung quan trọng trong từng thời điểm phấn đấu xây dựng, xác định rõ nội dung nào cần làm trước, nội dung nào cần làm sau, nội dung nào cần thay đổi, thay đổi ở mức độ nào,...để từ đó định hướng công tác lãnh đạo cho đúng đắn.

          Hai là, phải quan tâm xây dựng đội ngũ nòng cốt làm nhân tố thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ, chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, quan tâm bố trí hợp lý để phát huy kinh nghiệm của viên chức có thâm niên tay nghề và tính năng động của viên chức trẻ.

          Ba là, tăng cường tính đoàn kết nội bộ, quan tâm giữ gìn đoàn kết nội bộ trong đảng như “giữ gìn con ngươi trong mắt mình”. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện sửa chữa theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

          III. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020:

          1. Bối cảnh tình hình diễn ra trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo.

          Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí/02 nữ, lãnh, chỉ đạo  đơn vị trường học thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh cấp THCS  trên địa phường Bình San. Với cơ cấu như trên, cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Chi ủy trên các mặt công tác và ở tất cả các cá nhân và tổ chức đoàn thể trong toàn trường.

          Chi ủy thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 trong bối cảnh ngành giáo dục có nhiều thay đổi về phương pháp dạy học, nội dung chương trình và đổi mới căn bản toàn diện, dạy theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm.

          2. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy.

          Để thống nhất trong chỉ đạo điều hành ở đơn vị trường học, hàng tháng, trước khi chi bộ sinh hoạt, các thành viên trong chi ủy đã hội ý, trao đổi thống nhất nội dung trước khi trình chi bộ xem xét quyết định. Chi ủy chi bộ  thường xuyên tổ chức cho Đảng viên và cán bộ công nhân viên chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thông tin nội bộ, tin trong nước … trong sinh hoạt chính trị tư tưởng hàng tháng. Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành như: phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; và cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi với toàn thể cán bộ, Đảng viên. Thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ, GV-NV đi theo học các lớp đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ... Đồng thời luôn chú trọng đến việc bố trí sử dụng cán bộ, Đảng viên tham gia giữ các vị trí then chốt và quan trọng trong nhà trường.

Nhiệm kỳ 2017 - 2020 Chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến việc kết nạp Đảng viên mới, trong nhiệm kỳ đã kết nạp cho 02 quần chúng vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 02 đồng chí, đã cử 03 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng.
Công tác thanh kiểm tra của Chi bộ và Nhà trường được thực hiện đúng tiến độ, đúng kế hoạch. Đặc biệt là công tác kiểm tra nội bộ nhà trường, công tác kiểm tra đột xuất GV-NV được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả và có chất lượng.

Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường, các tổ khối chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện đúng tiến độ kế hoạch về công tác chuyên môn có nề nếp, thể hiện đúng chức năng nhiệm vụ về công tác chỉ đạo và giám sát.

          3. Về đổi phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc

          Chi ủy xây dựng Quy chế làm việc có phân công rõ ràng, cụ thể cho từng đồng chí. Hàng tháng đều tổ chức thực hiện việc họp giao ban trong và BGH, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo, điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tự chịu trách nhiệm trước công việc được phân công.

          Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ đúng kỳ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đóng Đảng phí lên cấp trên đúng thời gian, quy định.

          Chi ủy thường xuyên quan tâm đến việc đổi mới công tác quản lý chỉ đạo về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh, từng bước tập trung giải quyết các tồn tại, yếu kém nhất là chất lượng CS&GD học sinh trong nhà trường.

          4. Kết quả thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê bình và phê bình của Chi ủy.

          Chi ủy chi bộ đã tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình; từ đó tự điều chỉnh mình, để phòng tránh những biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Chi bộ quán triệt nghiêm túc những điều đảng viên không được làm trong toàn Chi bộ. Ngoài ra, công tác phát triển Đảng cũng luôn được chú trọng, chỉ đạo các đoàn thể  xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng các nhân tố tích cực cho Đảng chăm bồi phát triển.

          5. Bài học kinh nghiệm.

          Chi uỷ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng tới từng Đảng viên trong Chi bộ và cán bộ, GV-NV trong nhà trường.
        Tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

          Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

          Thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo mình để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới.

           Chi ủy cần tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với các đoàn thể trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2022

          Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần phát huy những ưu điểm tiến bộ, khắc phục tồn tại hạn chế, chi bộ đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 cụ thể như sau:

          I. MỤC TIÊU CHỦ YẾU:

          1. Mục tiêu tổng quát:

          - Tập trung lãnh đạo hoàn thành hai mảng công tác lớn của ngành: phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu của cụm khối, chất lượng giáo dục hai mặt mức độ 1.

          - Quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục, tăng c­ường cơ sở vật chất ngày càng khang trang, sạch đẹp và an toàn tuyệt đối.

          - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với quản lý phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt học tập Nghị quyết đạt 99% trở lên, quần chúng đạt 98% trở lên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu của chi ủy và đảng viên, phấn đấu phát triển 02 đảng viên trong nhiệm kỳ và phấn đấu đạt chi bộ "Trong sạch vững mạnh", tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

          2. Mục tiêu cụ thể:

  - Thực hiện tốt các chỉ tiêu phấn đấu về chuyên môn như:

  * Huy động:

          + Huy động trẻ 11 tuổi vào lớp 6 đạt 98% trở lên.

          * Chất l­ượng giáo dục :

          + Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm từ TB trở lên đạt  100%

          +  Tỷ học sinh khá giỏi: 55%

Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng: 95%

          +Tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp lớp 9, đạt 100%.

          + Lãnh đạo đơn vị trư­ờng học quan tâm cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện hơn đảm bảo cho yêu cầu dạy và học.

          + Tiếp tục giữ vững đạt chuẩn Phổ cập THCS mức độ 2.

          - Về công tác chi bộ:

+ Phổ biến và quán triệt kịp thời các đư­ờng lối, chủ trư­ơng, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­ước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhà trường: đối với đảng viên đạt từ 99% trở lên; đối với quần chúng đạt từ 98 % trở lên.

          + Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên mới.

          + Chi bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.

          II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU:

          1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

          Lãnh đạo, chỉ đạo các các bộ phận ở đơn vị trường học chủ động trong việc phối hợp với các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, chỉ đạo xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số học sinh.

          Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá. Tăng cường chỉ đạo việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tự làm đồ dùng dạy học, góp phần dần dần hoàn thiện đầy đủ phương tiện dạy học trong nhà trường.

          Lãnh đạo sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy hợp lý, phù hợp với thực tế của đơn vị.

          Chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí về đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ dự nguồn. Chỉ đạo về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng tốt hơn với sự phát triển nhanh chóng của ngành giáo dục

          2. Lãnh đạo công tác tư tưởng:

- Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ, phát huy tính tích cực tự giác trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng chủ nghĩa Mác Lê Nin –Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện tốt cho tất cả CB-GV-NV được học tập Nghị quyết, sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về Đảng, không làm trái về chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

          - Quán triệt thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Quy định 19 điều Đảng viên không được làm, thực hiện học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh”, học tập và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch, có mối quan hệ tốt với quần chúng nhân dân nơi cư trú và trong đơn vị, tính tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật.

  3. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh:

          - Chi bộ tiếp tục lãnh đạo sâu sát đối với Ban Giám hiệu trong đơn vị trường học, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục của ngành giao, nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý của Ban Giám hiệu, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ giáo viên. Đảng viên, cán bộ, giáo viên của trường, thường xuyên nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong giáo viên và học sinh.

          - Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, chi đoàn thành khối đoàn kết thống nhất, phát huy tính dân chủ ở đơn vị, thúc đẩy các phong trào thi đua trong nhà trường, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho CB-GV-NV, nâng cao tinh thần tương thân tương ái trong tập thể nhà trường.

          4. Lãnh đạo chi bộ trong sạch, vững mạnh:

          - Tiếp tục quán triệt cán bộ Đảng viên trong chi bộ nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đảng và quy định về những điều Đảng viên không được làm. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu và năng lực thực tiễn. Có tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Chi bộ, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          - Xây dựng Chi bộ thành một tập thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong các buổi sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, quan tâm theo dõi các mặt hoạt động của đảng viên, CBVC trong tập thể nhà trường để chấn chỉnh kịp thời những quan điểm lệch lạc, sai trái về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên, duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

          5. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị:

          Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Định kỳ hàng tháng, hàng quý tiến hành sơ kết công tác này gắn với tổ chức các chuyên đề sinh hoạt trong chi bộ và họp lệ hàng tháng. Lồng ghép tổ chức vào các môn học, kể chuyện cho học sinh về các mẫu chuyện về Bác, gắn với những việc làm cụ thể thiết thực hàng ngày, từ đó làm lan rộng phong trào trong toàn đơn vị và ra quần chúng nhân dân.

 

Nơi nhận:                                                                 T/M CHI BỘ

- Thường trực Đảng ủy;                                                                     BÍ THƯ

- Tổ chức Đảng ủy ;

- Đảng viên chi bộ;

- Lưu CB.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Tiêu đề website
Nguồn:Chính chủ! Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Click Thư viện Album ảnh
Cổng tt Website Trường Tiểu học
Cổng TT Website Trường THCS