A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7

Thực hiện Công văn số 725/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 14/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục. Qua công tác tổ chức, triển khai thực hiện, đơn vị Trường THCS Bình San báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ như sau:

         I. Tổ chức triển khai Ngày sách Việt Nam lần thứ 7

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra đôn đốc thực hiện.

Thực hiện Công văn số 725/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 14/04/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục.

2. Công tác tổ chức

Phối hợp với tổng phụ trách Đội, Ban văn thể, Thư viện nhà trường lên kế hoạch để tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong toàn trường nhằm có kết quả tốt.

Chủ yếu đăng tin trên trang website trường tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt động diễn ra như giới thiệu sách theo chủ đề.

II. Mục đích, yêu cầu:

  1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm nâng nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội ham đọc để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vũng góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai soạn đất nước đổi mới và hội nhập.

Ngày Sách Việt Nam lận thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phải phù hợp với tinh hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nội dung và cách tổ chức Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

 

- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành, học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ minh, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế tinh hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 qua hệ thống SMS, Zalo của nhà trường và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, pano.

Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kĩ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với tâm li lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtub chức các hoạt động của câu lạc bộ.

Khuyến khích phụ huynh đọc sách củng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử,..); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi,

Hiện nay có nhiều kho tài nguyên điện tử khổng lồ cho phép cộng đồng truy cập và khai thác tải liệu điện tử như National Emergency Library, OpenStax của Đại học Rice, Nhà xuất bản Đại học Cambridge,... các đơn vị giới thiệu, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, học sinh tìm kiếm, mượn dọc trực tuyến, hoặc đăng ký để tải về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và Công việc.

III – Kết quả đạt được

  1. Những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm.

- Nâng cao nhận thức trong nhà trường về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, tập thể.

- Học sinh truy cập hệ thống website nhà trường đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

  1. Khó khăn, tồn tại.
  • Bên cạnh đó nhà trường còn gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức, các loại tài liệu, một số dụng cụ cần thiết như trang thiết bị giúp các hoạt động thêm sinh động, thiết thực.
  1. Kiến nghị đề xuất: Không
  2. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức (kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thư viện trường;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Click Thư viện Album ảnh
Cổng tt Website Trường Tiểu học
Cổng TT Website Trường THCS