Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
20/KH-THCSBS Kế hoạch hoạt động chuyên môn NH 2020-2021 02/10/2020
40/QĐ-THCSBS Các quyết định thành lập các ban trong đơn vị 10/10/2019
25/09/2019
14/KH-THCSBS Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020" 25/09/2019
17/KH-THCSBS Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh đến năm 2020" 25/09/2019
1599/SGDĐT-GDTX CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VIỆC BAN HÀNH BẢN CAM KẾT ATGT NĂM 2019 13/09/2019
66/PGDĐT-GDTH Kế hoạch triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết của các đơn vị trường học! 09/09/2019
42/QĐ-THCSBS QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Văn – Thể trường THCS Bình San năm học 2019 - 2020 05/08/2019
44/QĐ-THCSBS QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban thiếu nhi trường THCS Bình San năm học 2019-2020 05/08/2019
34/QĐ-THCSBS QUYẾT ĐỊNH Thành lập hội đồng thi đua năm học 2019-2020 05/08/2019
49, 50/QĐ-THCSBS QUYẾT ĐỊNH - V/v Bổ nhiệm Tổ trưởng - Tổ phó Tổ Tự Nhiện năm học 2019-2020 05/08/2019
51/QĐ-THCSBS Quyết Định - V/v Bổ nhiệm Tổ trưởng năm học 2019-2020 Trường THCS Bình San 05/08/2019
Tin đọc nhiều