Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
124/PGDĐT Công văn số 124/PGDĐT ngày 31/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về hướng dẫn các cuộc thi qua mạng Internet năm học 2020-2021 31/12/2020
44/KH-PGDĐT Kế hoạch số 44/KH-PGDĐT về việc triển khai thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 28/10/2020
109/PGDĐT Công văn số 109/PGDĐT về tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 23/10/2020
41/KH-PGDĐT Kế hoạch số 41/KH-PGDĐT ngày 20/10/2020 thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021 20/10/2020
39/KH-PGDĐT Kế hoạch số 39/KH-PGDĐT về thi đua chuyên đề Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực năm học 2020-2021 20/10/2020
40/KH-PGDĐT Kế hoạch số 40/KH-PGDĐT về phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến năm học 2020-2021 20/10/2020
105/BCĐ-PCGD Công văn số 105/BCĐ-PCGD ngày 16/10/2020 của Ban chỉ đạo PCGD-XMC thành phố Hà Tiên về việc hoàn thành hồ sơ tự kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC xã, phường năm 2020 16/10/2020
31/KH-PGDĐT Kế hoạch số 31/KH-PGDĐT về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè cho công chức, viên chức các trường trên địa bàn thành phố Hà Tiên 14/09/2020
87/PGDĐT-THCS Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2020-2021 11/09/2020
30/KH-PGDĐT Kế hoạch số 30/KH-PGDĐT về phát động thi đua năm học 2020-2021 11/09/2020
27/KH-PGDĐT Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT ngày 19/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ dịch bệnh trong các đơn vị trường học trực thuộc 19/08/2020
79/QĐ-PGDĐT Quyết định 79/QĐ-PGDĐT ngày 19/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về kiện toàn Ban chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố Hà Tiên 19/08/2020
Tin đọc nhiều